Sağlık Meslek Liseleri

Sağlık Meslek Liseleri

BÖLÜMLERİMİZ

Acil Tıp Teknisyenliği;
Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde;  bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımı planlanması, uygulanması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Acil Tıp Teknisyeni" ünvanı ile çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı Tedavi Kurumlarının Acil Servisleri, 112 Hızır Acil İstasyonu, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerde görev alabilirler.

   

Anestezi Teknisyenliği;
Anestezi Teknisyenliği bölümünde; Anesteziyoloji mütehassısı bir hekim kontrolü altında hastaların, cerrahi müdahale sırasında anestetik maddeleri tekniğe göre uygulayarak uyutulması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Anestezi Teknisyeni olarak çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı Tedavi Kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde görev alabilirler.

   

Çevre Sağlığı Teknisyenliği;
Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümünde;her türlü yerleşim yerinde fert, aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerinin incelenmesi, kontrol altına alınması, iyileştirme çalışmalarının uygulanması ve bu amaçla sağlık kontrollerinin  yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Sağlık Bakanlığı (Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Grup Başkanlıkları), Tarım Bakanlığını (Tarım il Müdürlükleri), Belediyelerde görev alabilirler.

   

Diş Protez Teknisyenliği;
Diş Protez Teknisyenliği bölümünde; ağız ve diş sağlığı konularında, diş hekiminin direktif ve kontrolü altında , ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş, ağız dokularının tamamlanması  ve düzenlenmesi ,  protez ve apreylerin tekniğine uygun olarak yapılması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Diş Protez Teknisyeni" ünvanı ile çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı Tedavi Kurumlarının Diş Üniteleri, özel ve resmi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri , Diş Protez Laboratuvarları gibi kurumlarda görev alabilirler.

   

Hemşirelik;
Hemşirelik bölümünde;  toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde,  tıbbin gerektirdiği bilgi ve becerilerle  hasta bakımı hizmetleri , uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sağlık eğitimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" ünvanı ile çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları, Yaşlı Bakım Merkezleri gibi kurumlarda görev alabilirler.

   

Laboratuvar Teknisyenliği;
Laboratuar Teknisyenliği bölümünde;  sağlık kurumları bünyesinde çeşitli laboratuvarlarda, halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla, her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuvar tetkik ve analizlerin yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı ve Yataksız tedavi kurumlarının laboratuvarlarında, özel laboratuvarlarda vb. laboratuvarlarda görev alabilirler.

   

Ortopedi Teknisyenliği;
Ortopedi Teknisyenliği bölümünde;  bireyin, ailenin ve toplumun bedenen, ruhen sosyal yönden sağlıklı olması amacıyla,  tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez yöntem ve tekniklerinin  uygulanması ve mesleki tıbbi cihazları kullanarak , hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Ortopedi Teknisyeni olarak çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarında, özel ortopedi firmalarında kuruluşlarda görev alabilirler.

   

Radyoloji Teknisyenliği;
Radyoloji Teknisyenliği bölümünde; sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çekilmesi , film banyosu  yapılması , tedavi için ışın tedavi planı  uygulanması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Radyoloji Teknisyeni olarak çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarının Radyoloji ünitelerinde ve Görüntüleme Merkezlerinde görev alabilirler.

   

Tıbbî Sekreterlik;
Tıbbi sekreterlik bölümünde;  tıbbi istatistiklerle ilgili verilerin derlenmesi , istatistiki bilgilerin  bilimsel metodlarla analiz edilerek  ilgili birimlere rapor edilmesi ve   tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerinin  yürütülmesi  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Tıbbi Sekreter olarak çalışırlar. Çalıştıkları alanlar; Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarının Sekreterlik Hizmetlerinde, Bilgi işlem Merkezlerinde, Arşiv, vb. birimlerde görev alabilirler.

   

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !