IYONIK BAG-KOVALENTBAG-BILESIKLER

FEN BİLGİSİ - 8                     İyonik Bağ – Kovalent Bağ    

                                         Bileşikler          

 

 

 

 

 1.Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvete ne ad verilir?

 

       A)Kimyasal tepkime           B)Kimyasal olay

 

       C)Kimyasal bileşik              D)Kimyasal bağ

 

 2.    I.Bir metal atomu ile bir ametal atomu arasında oluşur.

       II.Elektron alışverişine dayanır

      III.Farklı yüklü iyonlar arasındaki elektriksel çekim sonucu oluşur.

 

      Yukarıdaki ifadele aşağıdaki kimyasal bağlardan hangisinin özellikleridir?

 

         A)İyonik bağ                      B)Kovalent bağ 

 

         C)Metalik bağ                   D)Hidrojen bağ

 

 3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

         A)Metal + metal             Metalik bağ

         B)Metal + Ametal          İyonik bağ

         C)Ametal + ametal        Kovalent bağ

         D)Ametal + metal          Ametalik bağ

 

 4. Aynı iki ametal atomunu bir arada tutan kuvvet aşağıdaki kimyasal bağlardan

     hangisidir?

 

        A)İyonik bağ                B)Polar kovalent bağ

 

        C)Hidrojen bağı           D)Apolar kovalent bağ

 

5. Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki

    atomları bir arada tutan bağ,polar kovalent bağdır?

 

        A)Su molekülü       

        B)Hidrojen molekülü

        C)Oksijen molekülü  

        D)Metalik bağ

 

6. Atomları arasında elektron alış verişi sonucu oluşan pozitif ve negatif iyonlarınarasında  bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A)Polar kovalent bağ             B)İyonik bağ

        C)Apolar kovalent bağ          D)Metalik bağ

 

 7.Aşağıdakilerden hangisinde atomlar arası iyonik bağ en kuvvetlidir?

 

        A)Fransiyom ile Flor 

        B)Hidrojen ile oksijen

        C)Azot ile Azot

        D)Azot ile hidrojen

 

8.Aşağıdaki moleküllerden hangisi atomlarını bir arada tutan kuvve t%100 kovalenttir?

 

        A)Su molekülü

        B)Hidrojen klorür molekülü

        C)Amonyak molekülü

        D)Azot molekülü

 

9.+1 yüklü iyon,-2 yüklü iyon durumuna geçerken aşağıdaki değişikliklerden hangisi olur?

 

        A)3e-alır            B)3e-verir 

        C)2e-alır            D)2e-verir

 

10.Nötral element atomu elektron kaybettiğinde aşağıdakilerden hangisi olur?

 

       A)Kütle numarası değişir  

       B)Atom numarası artar

       C)Nötron sayısı azalır

       D)Elektron sayısı azalır

 

 11.Uygun sayıda pozitif ve negatif iyonun oluşturdukları molekül,hangi tür kimyasal bağ 

      içerir?

 

       A)İyonik                  B)Kovalent

       C)Metalik               D)Hidrojen

 

12.Aşağıdaki bağlardan hangisi molekül arası bağdır?

 

       A)İyonik                  B)Hidrojen

       C)Kovalent              D)Metalik

 

13.X+1 iyonu ile X-2 iyonları arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olur?

 

       A)XY              B)X2Y              C)XY2              D)X2Y2

 

14. +1 yüklü sodyum atomu ile –1 yüklü klor atomu arasındaki çekim kuvveti sonucu sofra tuzu (NaCl)bileşiği oluşur. Sofra tuzu molekülünü oluşturan atomlar arasındaki çekim kuvvetine ne ad verilir?

 

       A)Kovalent bağ             B)Elektriksel çekim

       C)Nötrleşme                  D)Analiz

 

 15.Atomlar bileşik oluştururken neden elektron alış verişi ya da elektron ortaklığı kurar?

 

        I.Soy gazlara benzemek için

       II.Son enerji düzeylerini tam olarak elektronlarla doldurmak için

      III.Kararlı hale  gelmek için

 

         A)I-II                   B)I-III

         C)II-III                D)I-II-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !